Mediation

U en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan. De gevolgen van de scheiding wilt u goed regelen. U bent op zoek naar een deskundige die u kan bijstaan en adviseren. Wilt u daarbij ruzies, of zelfs een ‘vechtscheiding’ voorkomen en de communicatie in stand houden – met het oog op de kinderen – dan is mediation de beste keuze.

Ook indien u en uw ex-partner na het uiteengaan een conflict krijgen over bijvoorbeeld de zorgverdeling betreffende de kinderen, dan wel alimentatie, kan mediation een oplossing zijn.

Als mediator bemiddel ik bij conflicten. Als mediator ben ik neutraal en zal ik u beide informeren over uw rechten en plichten. U hoeft het niet over alles eens te zijn. Als mediator begeleid ik de communicatie, ik grijp in waar nodig en zoek samen met u naar een oplossing.

Tijdens de gesprekken komen alle onderwerpen die er in het kader van de scheiding geregeld moeten worden aan de orde. U kunt hierbij denken aan het ouderschapsplan, partner- en kinderalimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling, pensioenen enzovoorts. U werkt toe naar een regeling waarin alle onderwerpen worden meegenomen.

Uw afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die wordt bekrachtigd door de rechter. De afspraken met betrekking tot de kinderen zullen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ook die zal worden bekrachtigd door de rechter. Er wordt toegewerkt naar een lange termijnoplossing waar beide partijen achter staan.

 

KINDEREN   

Indien gewenst dan wel noodzakelijk, kan er tijdens de mediation ook een gesprek plaatsvinden tussen de mediator en het kind/de kinderen. Kinderen hebben direct te maken met de beslissing om te scheiden. Het is niet altijd makkelijk om hierover met de ouders te praten. Ze hebben echter wel vaak een mening of ideeën over de toekomst. Het gesprek met het kind/de kinderen wordt tijdens de mediation met de ouders besproken. Daarbij maak ik, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen ook gebruik van een kinderconvenant, waarin de afspraken van u als ouders uit het ouderschapsplan in ‘kindertaal’ wordt opgenomen en ook door de kinderen getekend.