Over Marlijn Koppelmans

Ik ben Mr. Marlijn Koppelmans- de Goeij. Na mijn afstuderen in het jaar 2000 op het gebied van personen en familierecht aan de toen nog Katholieke Universiteit Brabant (nu Tilburg University) ben ik gedurende ruim 16 jaar werkzaam geweest bij een middelgroot advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch waar ik mij na enige jaren, naast het arbeidsrecht, vooral ben gaan bezig houden met het personen en familierecht._hf_3634

In 2007 heb ik de juridische specialisatieopleiding Personen- en familierecht gevolgd en ben ik aangesloten bij de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (www.vfas.nl).

Daarnaast heb ik mij in 2008 via deze vereniging gespecialiseerd tot advocaat- scheidingsmediator.

Deze specialisatievereniging geldt in Nederland als een autoriteit waarbij enkel gespecialiseerde advocaten zijn aangesloten die actief zijn op het gebied van echtscheidingen en scheidingsmediation.

Ook ben ik MfN registermediator en mediator bij de doorverwijzingsstructuur ‘mediation naast rechtspraak’.

In de afgelopen 16 jaar heb ik ruime proceservaring opgebouwd in echtscheidingen, verdelingszaken, alimentatiekwesties en gezag- en zorgregelingsprocedures zowel voor particulieren in loondienst, maar ook voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars en hun partners. De afgelopen jaren sta ik ook veelvuldig partijen gezamenlijk bij en help hen samen naar een oplossing van hun geschil.

Een speciale aandacht heb ik daarin altijd gegeven aan de kinderen en hun behoeften en belangen in o.a. echtscheidingskwestie, maar ook in afstammingszaken. Ik word dan ook regelmatig tot bijzonder curator benoemd door de rechtbank om te adviseren in (afstamming)zaken over het belang van het kind. In 2015 heb ik daarvoor via de VFAS de speciale opleiding tot bijzonder curator gevolgd.

In juridisch gecompliceerde zaken tot de kern komen en werken aan een heldere oplossing in het belang van de cliënt met aandacht voor emoties en de belangen van derden, vooral kinderen, is mijn kracht.  Belangrijk is daarbij een goede oplossing voor de toekomst te creëren, zodat de cliënt weer in staat is een goede, zo nodig nieuwe start te maken.

Ook daar echter houdt mijn werk en betrokkenheid niet op. In de praktijk constateerde ik dat veel mensen bij de vorming van samengestelde gezinnen problemen kunnen ervaren. In 2015 heb ik mij daarom laten opleiden tot stiefplan coach, in welke hoedanigheid ik partners die een nieuw gezin vormen of gaan vormen, kan begeleiden om van hun samengesteld gezin een succes te maken.

Ook in het kader van mediation bespreek ik met ouders eventuele toekomstige situaties met nieuwe partners en hoe zij daar als ouders in samenspraak met hun kinderen mee om willen gaan.