Werkwijze

De kleinschaligheid van het kantoor garandeert een persoonlijke benadering. De communicatie is helder en direct. Dit heeft een positief effect op het resultaat.

Neem gerust contact met mij op via e-mail dan wel telefonisch, indien u vragen heeft, of een afspraak wenst te maken.

bel of Mail gerust. Ik probeer altijd tijdens kantoor uren binnen 2 uur te reageren.

Tarieven

Koppelmans Advocatuur & Mediation werkt zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtshulp (pro-deo). Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp wordt er een zeer scherp uurtarief van € 185,00 excl. 21% BTW gehanteerd. Anders dan bij veel andere advocatenkantoren, worden er geen kantoorkosten in rekening gebracht. Wel worden eventuele belaste en onbelaste verschotten (waaronder griffierechten en uittrekselkosten) aan u doorbelast. In het geval dat u de advocaatkosten zelf moet betalen, ontvangt u maandelijks een declaratie van de voor u verrichte werkzaamheden. U ontvangt bij de declaratie een gespecificeerd overzicht van de door de advocaat aan uw zaak bestede tijd en verrichte werkzaamheden. Wanneer u kiest voor mediation, wordt dit inmiddels in veel gevallen vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar. Indien u beschikt over een laag inkomen en vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp door middel van een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt op grond van de hoogte van uw inkomen en vermogen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. De overheid zal dan een gedeelte van de kosten van de aan u verleende juridische bijstand op zich nemen en aan u wordt, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een eigen bijdrage opgelegd. In gevallen waarin wordt geprocedeerd moet u vaak een verlaagd griffierecht betalen. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.